Whitewall

Web Design and Development

Since 2012, Whitewall art studio has been designing and distributing bronze/brass sculptures with specialist knowledge to guarantee the best value and premium quality. They consider the move from offline to online showrooms to impress and engage new customers.

whitewall-art.com
Year

2020

Client

Whitewall

Design

1DD

Development

1DD

Challenges

Whitewall เป็นร้านผลิตและจำหน่ายงานประติมากรรมทองเหลือง โดยสินค้าทุกชิ้นผลิตจากไอเดียและเรื่องราวต่างๆ ที่ศิลปินพบเจอผ่านประสบการณ์มากมาย เป้าหมายหลักของเว็บไซต์ คือการยกระดับแบรนด์ และต้องการให้เว็บไซต์เป็นที่รวบรวมผลงานออนไลน์สำหรับลูกค้าทั่วโลก

Design

การออกแบบเว็บไซต์ของ Whitewall มีหลักคิดมาจากการนำเสนอสินค้าให้เป็นเหมือน Art Gallery เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ทำมาจากทองเหลือง และทองแดงซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ เจ้าของผลงานมีเรื่องราว และไอเดียในแต่ละชิ้นงาน รูปแบบของเว็บไซต์จึงสื่อสารผ่านภาพสินค้าและจินตนาการ มากกว่าตัวหนังสือ และรองรับการเข้าเว็บไซต์ในทุกอุปกรณ์

Development

พวกเราให้ความสำคัญกับการออกแบบ Mobile responsive โดยพัฒนาให้เขียนระบบรองรับทุก device สามารถเปิดดูผลงานได้สวยทุกหน้าจอ และระบบหลังบ้านทำงานได้ง่าย ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถอัพเดทเนื้อหา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเอง