Novel

Web Design and Development

Interior design and construction services with revalue a realistic space concept, their website fully shows portfolio and attract the attention of more customer.

novelofficial.com
Year

2019

Client

Novel Company

Design

1DD

Development

1DD

Challenges

NOVEL คือผู้ตกแต่งภายในที่พัฒนาพื้นที่ให้มีคุณค่ามากขึ้นจากเดิม โดยเปรียบความปรารถนาของลูกค้าเป็น “นิยายความฝัน” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ต่อเติม ทำให้การคิดเว็บไซต์จึงต้องเน้นการโชว์งานที่หลากหลาย แต่มีสไตล์ และสามารถเห็นข้อมูลได้ครบถ้วนในทุกๆหน้า

Design

จากการพูดคุยกับทีมงาน ทีมงานได้เปิดโอกาสให้เราได้ลองทำดีไซน์ที่แตกต่างจากเว็บผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป เราศึกษาถึงกลุ่มคนอายุที่อยู่ในทีม Novel พบว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยไอเดีย และมีความฝันมากมาย เราเน้นใช้สีหลักของเว็บไซต์เป็นสีขาวดำ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการใส่รูปงาน และโชว์งานที่หลากหลาย เพื่อให้สีไปทับซ้อนกัน เราเลือกใช้ลายเส้นที่มี 2 น้ำหนัก ซึ่งมากจาก Logo หลักของบริษัท Novel เพื่อเป็นกรอบที่แสดงให้เห็นถึง แปลนการเขียนแบบของงานสถาปัตย์

Development

เราเขียนเว็บไซต์ให้รองรับ Mobile Responsive เพื่อให้ทุก Device สามารถดูเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์เต็มไปด้วยรูปผลงานจำนวนมาก แต่เราก็คำนึงถึงการทำเว็บไซต์ให้สามารถโหลดได้ไวเช่นเดิม เพิ่มปุ่ม Call to action สำหรับการติดต่อของลูกค้าให้เด่นชัด ด้วยการทำงานทั้งหมดเราจึงได้ทำการ Develop ไปด้วย และปรับหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไปตามแผน Marketing ของทีม Novel ด้วยเช่นกัน