Iriyabod

Web Design and Development

IRIYABOD way provides well-designed methods that are adapted in various ways of massage. Getting deep down in relaxation or rehabilitation, welcomed guests will be friendly treated.

iriyabod.com
Year

2019

Client

IRIYABOD

Design

1DD

Development

1DD

The Concept

Iriyabod - อิริยาบถ ร้านนวดที่ผสมผสานความสวยงาม และความผ่อนคลายเข้าไว้ด้วยกัน เราได้รับโจทย์จากเจ้าของเมื่อปลายปีที่แล้วให้นำเสนอเว็บไซต์ร้านนวดที่เรียบง่าย แต่สามารถบอกเรื่องราว และเอกลักษณ์ของร้านได้อย่างลงตัว สามารถ Booking เพื่อจองคิวเข้ามานวดได้

Design

การออกแบบเว็บไซต์ของ Iriyabod เราเน้นภาพลักษณ์ และ Brand identity เป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นโทนสี กราฟฟิค และรูปภาพที่จะใช้ในเว็บไซต์ ล้วนแล้วแต่ผสมผสานกัน เพื่อให้เว็บไซต์กลมกล่อมที่สุด การนำเสนอจะรองรับทุกหน้าจอ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพได้ในอนาคต

Development

การออกแบบเพื่อรองรับ Mobile Responsive สามารถเปิดได้ทุกหน้าจอ และมีการนำเสนอที่ต่างกันกับหน้าจอ Desktop เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์