Iriyabod

Web Design and Development

IRIYABOD way provides well-designed methods that are adapted in various ways of massage. Getting deep down in relaxation or rehabilitation, welcomed guests will be friendly treated.

👉 iriyabod.com
Year

2019

Client

IRIYABOD

Design

1DD

Development

1DD

The Concept

Iriyabod - อิริยาบถ ร้านนวดที่ผสมผสานความสวยงาม และความผ่อนคลายเข้าไว้ด้วยกัน เราได้รับโจทย์จากเจ้าของเมื่อปลายปีที่แล้วให้นำเสนอเว็บไซต์ร้านนวดที่เรียบง่าย แต่สามารถบอกเรื่องราว และเอกลักษณ์ของร้านได้อย่างลงตัว สามารถ Booking เพื่อจองคิวเข้ามานวดได้

Design

การออกแบบเว็บไซต์ของ Iriyabod เราเน้นภาพลักษณ์ และ Brand identity เป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นโทนสี กราฟฟิค และรูปภาพที่จะใช้ในเว็บไซต์ ล้วนแล้วแต่ผสมผสานกัน เพื่อให้เว็บไซต์กลมกล่อมที่สุด การนำเสนอจะรองรับทุกหน้าจอ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพได้ในอนาคต

Development

การออกแบบเพื่อรองรับ Mobile Responsive สามารถเปิดได้ทุกหน้าจอ และมีการนำเสนอที่ต่างกันกับหน้าจอ Desktop เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวกที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์