Green world Foundation

Web Design and Development

Green world foundation is a foundation that aim to provide an easy access of knowledge on the Thai environment through various forms of media.

👉 greenworld.or.th
Year

2016

Client

Green World Foundation

Design

1DD

Development

1DD

The Challenge

เนื่องจากเว็บไซต์ได้ดำเนินการเปิดใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงทำให้มีบทความจำนวนมาก จากการศึกษาเว็บไซต์อย่างละเอียดพบว่าปัญหาหลักๆของเว็บไซต์ คือ การหมวดหมู่บทความที่สับสน, ความสวยงามของเว็บไซต์ และความปลอดภัย ซึ่งการจะแก้ปัญหาทั้งหมดพวกเราคิดว่าควรที่จะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

The Concept

จากการพูดคุยกับทีมงาน ทำให้เราได้ทราบว่าความต้องการคืออยากให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกส่วนคือแสดงข้อมูลกับกิจกรรมขององค์กร จากข้อมูลดังกล่าว พวกเราเลยอยากทำเว็บไซต์ประเภทบทความ ที่มีความน่าสนใจ น่าอ่าน สามารถแสดงผลได้สวยงามทุกขนาดหน้าจอ เพราะเราชื่อว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเข้าผ่านมือถือเป็นหลัก ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร เราก็อยากนำเสนอให้น่าสนใจ และจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบมากขึ้น