Green world Foundation

Web Design and Development

Green world foundation is a foundation that aim to provide an easy access of knowledge on the Thai environment through various forms of media.

greenworld.or.th
Year

2016

Client

Green World Foundation

Design

1DD

Development

1DD

The Challenge

เนื่องจากเว็บไซต์ได้ดำเนินการเปิดใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงทำให้มีบทความจำนวนมาก จากการศึกษาเว็บไซต์อย่างละเอียดพบว่าปัญหาหลักๆของเว็บไซต์ คือ การหมวดหมู่บทความที่สับสน, ความสวยงามของเว็บไซต์ และความปลอดภัย ซึ่งการจะแก้ปัญหาทั้งหมดพวกเราคิดว่าควรที่จะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น

The Concept

จากการพูดคุยกับทีมงาน ทำให้เราได้ทราบว่าความต้องการคืออยากให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อีกส่วนคือแสดงข้อมูลกับกิจกรรมขององค์กร จากข้อมูลดังกล่าว พวกเราเลยอยากทำเว็บไซต์ประเภทบทความ ที่มีความน่าสนใจ น่าอ่าน สามารถแสดงผลได้สวยงามทุกขนาดหน้าจอ เพราะเราชื่อว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเข้าผ่านมือถือเป็นหลัก ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร เราก็อยากนำเสนอให้น่าสนใจ และจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบมากขึ้น