Din Studio

Web Design and Development

DIN Studio was founded in 2013. ‘DIN’ is the acronym comes from ‘Dimensional Interpretation. In Thai, ‘DIN’ also means ‘earth' they work and play together as a team under happiness and knowledge-sharing environment.

dinstudio.co
Year

2019

Client

DIN Studio

Design

1DD

Development

1DD

The Challenge

Din Studio เป็นบริษัทรับออกแบบภายในที่ใช้งานสื่อสารผ่านความคิดสร้างสรรค์มากมาย จากจุดเริ่มต้นที่พวกเราชื่นชมในผลงานทีมดินเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้ก่อตั้งทั้ง 2 คน ทำให้เราทราบถึงจุดมุ่งหมาย และแนวคิดในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เราได้คิดจากความเป็นตัวตนของทีมดิน และพัฒนาให้เข้ากับผู้ใช้งานเว็บไซต์ในปัจจุบัน

Design

การออกแบบเว็บไซต์ของ Din Studio มีหลักความคิดมาจาก "การนำเสนอผลงานของทีมให้เด่นกว่าตัวเว็บไซต์" เราต้องการให้เว็บไซต์เป็นเพียงบ้านที่ว่างเปล่า แต่รอให้เนื้อหาและภาพของผลงานต่อเติมเข้าไปด้วยตัวเองมันเอง การดีไซน์จึงออกมาเป็นแบบเรียบง่าย แต่ใช้งานแล้วไม่น่าเบื่อ มีเนื้อหาครบถ้วน มีการซ่อนกิมมิคความสนุกไว้ใน effect ต่างๆ ของเว็บไซต์

Development

พวกเราได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบ Mobile Responsive โดยพัฒนาให้เขียนระบบรองรับทุก Device สามารถเปิดดูผลงานได้สวยทุกหน้าจอ และเราพัฒนาระบบหลังบ้านในการกรอกข้อมูลให้ง่ายที่สุด ทำให้ทีมงาน Din Studio สามารถอัพข้อมูลได้ด้วยตัวเองเมื่อเว็บไซต์ได้ออนไลน์ใช้งานจริง